U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Digitale nulmeting Omgevingswet

 

Hoe goed is uw organisatie voorbereid?

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Hoe goed is uw organisatie voorbereid op deze nieuwe wet? Doorloop de digitale nulmeting en vindt uit op welke gebieden u al voldoende bent voorbereid en welke thema’s nog aandacht verdienen. Hierna kunt u gericht aan de slag met de digitaliseringsopgave behorende bij de Omgevingswet.

Deze digitale nulmeting is gebaseerd op de nulmeting van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 

Hoe werkt het?

U doorloopt een vragenlijst waarna u direct de resultaten te zien krijgt. Met deze resultaten kunt u direct aan de slag met de invoering van de Omgevingswet. Meer weten over de nulmeting? Lees dan verder. Direct aan de slag? Klik dan op volgende.

 

Hoe is de nulmeting opgebouwd? Thema’s en groeimodel.

De vragen in de nulmeting dekken diverse thema’s af met een focus op de processen en informatievoorziening. Wij geloven echter dat de Omgevingswet om een integrale aanpak vraagt, waarbij gemeentelijk beleid, de uitvoering en de ICT ondersteuning één geheel vormen. Om een goed beeld te krijgen van de totale veranderopgave besteden we daarom ook aandacht aan onderwerpen als beleid, governance en dienstverlening.

Al deze onderwerpen zijn ingedeeld in zes thema’s van Beleid & wetgeving tot Informatiemanagement. Middels de vragen analyseren we hoe uw organisatie er voor staat op desbetreffend thema. Dit drukken we uit in een cijfer van 1 tot en met 5 met bijpassend groeimodel.              

 

Wat is het groeimodel?

Na het beantwoorden van de vragen ziet u direct per thema op welk niveau (variërend van niveau 1 tot en met niveau 5) uw organisatie zich nu bevindt. De invoering van de Omgevingswet is een proces waar uw organisatie de komende jaren nog mee bezig zal zijn. Enkele onderwerpen moeten voor 2021 geregeld zijn, maar veel zaken volgen de jaren daarna. Om deze reden hebben wij een groeimodel met vijf niveaus ontwikkeld. Het adviesniveau voor 2021 is niveau 3. Met dat niveau is uw organisatie in staat de Omgevingswet goed in te voeren. In de jaren na 2021 kunt u vervolgens verder groeien waarbij u de scan opnieuw kunt invullen.  

Wilt u meer weten over dit groeimodel en hoe u stappen kunt zetten op een bepaald thema? Graag gaan we met u in gesprek.    

 

Wie zijn wij?  

Wij zijn ArchiXL en wij dragen al jaren actief bij aan de invoering van de Omgevingswet. Dit doen we onder andere voor de VNG, het RIVM, het programma aan de slag met de Omgevingswet en vele individuele gemeenten en waterschappen. Wij hebben veel kennis over de nieuwe wet in relatie tot de informatievoorziening. Deze kennis hebben we gebundeld in deze scan die we gratis aanbieden. Met deze scan helpen we om organisaties om hun veranderopgave voor de omgevingswet in beeld te brengen. Op die manier kunt u gericht aan de slag met de invoering van de Omgevingswet!

 

Contact ArchiXL:

telefoon:    033-2585545
e-mail: info@archixl.nl
website:    http://www.archixl.nl

    
             

 

 

Er zijn 62 vragen in deze enquête.